Lock till kaffekvarnen

Johan pysslar med 3D-skrivaren / Januari 2016

Problemet

Jag har en relativt enkel elektrisk kaffekvarn. Det är i stort sett som en mixer, i vilken man häller bönorna direkt över knivarna i en liten kopp. Sedan placerar man ett lock med en startknapp över mixern och trycker på knappen i cirka 20 sekunder. Jag brukar vända på kvarnen efter 10 sekunder, för att hjälpa till, eftersom den i all sin enkelhet inte mall särskilt jämnt.

Problemet uppstår när det är dags för dosering. Antingen häller jag direkt från kvarnen ned i kaffefiltret, eller så försöker jag använda en sked eller skopa. Filtret till espressomaskinen är inte så stort, så det blir alltid en hel del spill, hur hur jag än gör.
Jag skulle förstås kunna investera i en bättre kvarn. Om inte annat så anses kvarnen ofta vara mer avgörande än bryggaren för kaffets kvalité. Köket är dessvärre trångt och bryggaren tar en del fast yta redan, så det får vänta.

Första försöket

Bild på locket i SketchUp
Första versionen av locket i SketchUp. Locket visas upp och ned.

Min tanke var att sätta någon form av tratt eller lock på kvarnen, med lämpligt hål för enkel dosering av det nymalda kaffet. Utmaningen var formen på kvarnen. Ovanifrån är den oval, men ena kanten är avhuggen där knappen för att mala sitter. Jag försökte mäta och räkna på olika sätt, under antagandet att den var formad som en avhuggen ellips. För att det hela ska fungera måste locket passa i ganska precis i kvarnen, för att det hela ska vara meningsfullt. Får inte locket plats går det inte att använda och är det för litet blir det spill av kaffe iallafall.

Bild på första versionen.
Första versionen monterad i kaffekvarnen. Locket som används vid malningen ligger upp och ned framför kvarnen.

För att testa principen gjorde jag ett första försök med ett mindre lock som bara täckte en del av kvarnen. Då kunde jag testa formen, utan att behöva vänta i timmar på en oanvändbar lösning. Jag var också osäker på vad som skulle vara en lämplig tjocklek på locket.

Formen visade sig stämma nästan perfekt och tjockleken tycktes också vara bra. Funktionen var också den väntade, men det var lite opraktiskt att locket inte täckte hela kvarnen.

Andra försöket

Bild på andra versionen av locket.
Den andra versionen av locket ritat i SketchUp. Locket visas upp och ned.

Därför ritade jag ett nytt och heltäckande lock. Jag mätte och räknade än en gång, för att försäkra mig om att formen verkligen var en ellips. Ett heltäckande lock skulle vara mindre förlåtande om jag mätte ellet räknade fel, tänkte jag.

Det andra försöket blev faktiskt riktigt bra. Locket sluter helt tätt. Glipan är inte större än några tiondels millimeter där den är som störst. Det går utmärkt att hälla upp kaffepulvret och spillet blir betydligt mindre. Dessutom skrev jag ut den med svart plast, vilket blev snyggt tillsammans med den svarta kvarnen.

Bild på locket framför kvarnen
Locket till vänster i bilden framför kvarnen.

Möjliga förbättringar i nästa version kan vara att förstärka locket på den lite svagare avhuggna delen, att göra hålet något större och kanske lägga till en pip som ytterligare hjälper kaffet ned i filterkoppen

Bild på andra försöket med locket till kaffekvarnen.
Andra versionen av locket till kaffekvarnen, monterad i kvarnen.

.