Nobis Consulting

Utveckling av verksamheten med IT. Tjänster och produkter/system erbjuds inom IT.

Tjänster

Upphandling, medverkan i alla delar av processen.
Utveckling av IT -strategi, -ledning, -system och -rutiner.

Produkter/system

D3 (decision tree) – Datorsystem och metodik för att bygga värderingsmodeller. Med D3 utvecklas komplexa värderingsmodeller för upphandling och beslut.

Datablad D3 Version 4