L&M Lagerros Consulting

L&M Lagerros Consulting tillhandahåller tjänster vid inköp och upphandling enligt LOU (lag om offentlig upphandling) främst inom området IT-infrastruktur och telekom.

  • Förstudier och analyser
  • Rådgivning vid inköp
  • Rådgivning vid upphandling
  • Framtagande av kravspecifikationer/förfrågningsunderlag
  • Utvärdering och granskning av anbud
  • Stöd vid överprövning
  • Stöd vid avrop från IT-ramavtal (för offentlig förvaltning) se www.avropa.se
  • Granskning av avtal
  • Leveransprov
  • Upphandlingsverktyg D3 se www.lagerros.se Produktblad om D3

 

För ytterligare information vänligen kontakta oss.

L&M Lagerros Consulting, Korallvägen 4, 181 66 Lidingö

Telefon 070-818 52 10, E-post mathias@lagerros.se