HolderSkpVer1

Bild på första versionen av ställningen i SketchUp.