Lock första versionen i SketchUp

Bild på locket i SketchUp